תרגום אונקלוס מנוקד
 
תרגום אונקלוס - בראשית - הכול
פרק א ב ג ד ה ו ז ח ט י יא יב יג יד טו טז יז יח יט כ כא כב כג כד כה כו כז כח כט ל לא לב לג לד לה לו לז לח לט מ מא מב מג מד מה מו מז מח מט נ


בראשית פרק יד

א והוה, ביומי אמרפל מלכא דבבל, אריוך, מלכא דאלסר; כדורלעומר מלכא דעילם, ותדעל מלכא דעממי.  ב עבדו קרבא, עם ברע מלכא דסדום, ועם ברשע, מלכא דעמורה; שנאב מלכא דאדמה, ושמאבר מלכא דצבויים, ומלכא דבלע, היא צוער.  ג כל אילין, אתכנשו, למישר, חקליא:  הוא, אתר ימא דמלחא.  ד תרתא עסרי שנין, פלחו ית כדורלעומר; ותלת עסרי שנין, מרדו.  ה ובארבע עסרי שנין אתא כדורלעומר, ומלכיא דעימיה, ומחו ית גיבריא דבעשתרות קרניים, וית תקיפיא דבהמתא; וית, אימתני, דבשווה, קריתיים.  ו וית חוראי, דבטורא דשעיר, עד מישר פארן, דסמיך על מדברא.  ז ותבו ואתו למישר פילוג דינא, היא רקם, ומחו, ית כל חקל עמלקאה--ואף, ית אמוראה, דיתיב, בעין גדי.  ח ונפק מלכא דסדום ומלכא דעמורה, ומלכא דאדמה ומלכא דצבויים, ומלכא דבלע, היא צוער; וסדרו עימהון קרבא, במישר חקליא.  ט עם כדורלעומר מלכא דעילם, ותדעל מלכא דעממי, ואמרפל מלכא דבבל, ואריוך מלכא דאלסר--ארבעא מלכין, לוקביל חמשא.  י ומישר חקליא, בירן בירן מסקן חימרא, וערקו מלכא דסדום ועמורה, ונפלו תמן; ודאשתארו, לטורא ערקו.  יא ושבו ית כל קניינא דסדום ועמורה, וית כל מיכלהון--ואזלו.  יב ושבו ית לוט וית קנייניה בר אחוהי דאברם, ואזלו; והוא יתיב, בסדום.  יג ואתא, משיזבא, וחווי, לאברם עבראה; והוא שרי במישרי ממרא אמוראה, אחוהי דאשכול ואחוהי דענר, ואינון, אנש קיימיה דאברם.  יד ושמע אברם, ארי אשתבי אחוהי; וזריז ית עולימוהי ילידי ביתיה, תלת מאה ותמנת עסר, ורדף, עד דן.  טו ואתפליג עליהון ליליא הוא ועבדוהי, ומחנון; ורדפינון, עד חובה, דמציפונא, לדמשק.  טז ואתיב, ית כל קניינא; ואף ית לוט אחוהי וקנייניה אתיב, ואף ית נשיא וית עמא.  יז ונפק מלכא דסדום, לקדמותיה, בתר דתב מלממחי ית כדורלעומר, וית מלכיא דעימיה--למישר מפונא, הוא בית ריסא דמלכא.  יח ומלכי צדק מלכא דירושלם, אפיק לחים וחמר; והוא משמיש, קודם אל עילאה.  יט וברכיה, ואמר:  בריך אברם לאל עילאה, דקנייניה שמיא וארעא.  כ ובריך אל עילאה, דמסר סנאך בידך; ויהב ליה חד מן עסרא, מכולא.  כא ואמר מלכא דסדום, לאברם:  הב לי נפשתא, וקניינא סב לך.  כב ואמר אברם, למלכא דסדום:  ארימית ידי בצלו קודם ה' אל עילאה, דקנייניה שמיא וארעא.  כג אם מחוטא ועד ערקת מסנא, ואם אסב מכל דלך; ולא תימר, אנא עתרית ית אברם.  כד בר, מדאכלו עולימיא, וחולק גובריא, דאזלו עימי:  ענר אשכול וממרא, אינון יקבלון חולקהון.  {ס}


תרגום אונקלוס מנוקד
 
תרגום אונקלוס - בראשית - הכול
פרק א ב ג ד ה ו ז ח ט י יא יב יג יד טו טז יז יח יט כ כא כב כג כד כה כו כז כח כט ל לא לב לג לד לה לו לז לח לט מ מא מב מג מד מה מו מז מח מט נ